هاست لینوکس SSD انگلیس

هاست لینوکس SSD انگلیس 1GB

ماهانه 9,500 تومان
1 ساله 95 هزار تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1GB فضا
 • 20 Concurrent connections
 • 100 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • انگلیس موقعیت سرور
 • فوری تحویل
هاست لینوکس SSD انگلیس 2GB

ماهانه 10,500 تومان
1 ساله 105 هزار تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 2GB فضا
 • 20 Concurrent connections
 • 100 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • انگلیس موقعیت سرور
 • فوری تحویل
هاست لینوکس SSD انگلیس 3GB

ماهانه 12,500تومان
1 ساله 125 هزار تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 3GB فضا
 • 20 Concurrent connections
 • 100 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • انگلیس موقعیت سرور
 • فوری تحویل
هاست لینوکس SSD انگلیس 4GB

ماهانه 13,500 تومان
1 ساله 135 هزار تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 4GB فضا
 • 20 Concurrent connections
 • 100 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • انگلیس موقعیت سرور
 • فوری تحویل
هاست لینوکس SSD انگلیس 5GB

ماهانه 14,500 تومان
1 ساله 145 هزار تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 5GB فضا
 • 20 Concurrent connections
 • 100 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 1MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • انگلیس موقعیت سرور
 • فوری تحویل