هاست لینوکس SSD هلند

هاست لینوکس SSD هلند 500MB

ماهانه 9,000 تومان
سالانه 90,000 تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1GB فضا
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 2MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
هاست لینوکس SSD هلند 1GB

ماهانه 11,000 تومان
1 ساله 110 هزار تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 1GB فضا
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 2MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
هاست لینوکس SSD هلند 2GB

ماهانه 13,000 تومان
1 ساله 130 هزار تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 2GB فضا
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 2MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
هاست لینوکس SSD هلند 3GB

ماهانه 15,000تومان
1 ساله 150 هزار تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 3GB فضا
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 2MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل
هاست لینوکس SSD هلند 5GB

ماهانه 18,000 تومان
1 ساله 180 هزار تومان

 • درصورت خرید سالانه دامنه رایگان ir
 • 5GB فضا
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 1 هسته سی پی یو
 • 2MB Input/output Usage
 • 1GB میزان رم
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد ساب دامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • ۲۴ ساعته پشتیبانی
 • Cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بک آپ گیری
 • بله قابلیت انتخاب ورژن php
 • LiteSpeed وب سرور
 • هلند موقعیت سرور
 • فوری تحویل