هاست ربات تلگرام SSD هلند

توضیحات را با دقت مطالعه کنید , (در صورت نیاز به حجم بیشتر تیکت ارسال کنید)

پکیج ربات تلگرام SSD هلند 50MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • رم 1
 • سی پیو 1 هسته
 • Entry Processes 50
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 2MB Input/output Usage
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
45,000ریال ماهانه
130,000ریال شش ماهه
450,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
پکیج ربات تلگرام SSD هلند 100MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • رم 1
 • سی پیو 1 هسته
 • Entry Processes 50
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 2MB Input/output Usage
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
55,000ریال ماهانه
160,000ریال شش ماهه
550,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
پکیج ربات تلگرام SSD هلند 200MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • رم 1
 • سی پیو 1 هسته
 • Entry Processes 50
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 2MB Input/output Usage
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
80,000ریال ماهانه
430,000ریال شش ماهه
800,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
پکیج ربات تلگرام SSD هلند 500MB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • رم 1
 • سی پیو 1 هسته
 • Entry Processes 50
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 2MB Input/output Usage
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
100,000ریال ماهانه
550,000ریال شش ماهه
1,000,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
پکیج ربات تلگرام SSD هلند 1GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • رم 1
 • سی پیو 1 هسته
 • Entry Processes 50
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 2MB Input/output Usage
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
120,000ریال ماهانه
670,000ریال شش ماهه
1,200,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
پکیج ربات تلگرام SSD هلند 2GB
 • دامنه رایگان ir درصورت خرید سالانه
 • رم 1
 • سی پیو 1 هسته
 • Entry Processes 50
 • 50 Concurrent connections
 • 200 Number of processes
 • 2MB Input/output Usage
 • ترافیک ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل cpanel
 • وب سرور LiteSpeed
140,000ریال ماهانه
790,000ریال شش ماهه
1,400,000ریال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید